Reklamace

Kdy reklamovat?

- reklamovat můžete pokud je zboží v záruční době a pokud jste vadu nezpůsobili špatným zacházením nebo nevhodným používáním. To zda je výrobek v záruční době zjistíte v záručním listu.

Jak postupovat při reklamaci

- nejlepší a nejjednodužší je reklamovat zboží přímo v prodejně, kde jste ho zakoupilil a to pokud možno osobně.

- prodávajícímu popište závadu a nechte si vystavit reklamační protokol. Protokol musí obsahovat popis zboží, jeho výrobní číslo, popis závady, vaše požadavky, jak chcete reklamaci vyřídit, datum reklamace, potvrzení prodejce a váš podpis.

- reklamaci je možné uplatnit  též prostřednictvím pošty či dokonce telefonicky, elektronickou poštou apod. Kupující v žádném případě není povinen dopravit reklamované zboží do provozovny prodávajícího, což je podstatné zvláště v případě prodeje větších věcí, jako je například nábytek, domácí spotřebiče atd. V každém případě má pak kupující podle ustanovení § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Takovými náklady jsou bezesporu zejména cestovní výlohy, telefonní poplatky a případně i náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu

- nenechte se odbýt tím, že máte reklamovat zboží u výrobce nebo dovozce, tenk vám nemá žádný vztah a tudíž u něho nemáte nárok na reklamaci 

- je-li v záručním listě uveden záruční servis, můžeme reklamovat i tam. Zde však můžete žádat pouze opravu, nikoliv výměnu, slevu nebo vrácení peněz.

Co k reklamaci potřebujete

- k reklamaci výrobku v záruční době je třeba předložit jakýkoli doklad, který prokazuje, že  výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož, resp. v jehož záruční opravně, je výrobek reklamován a  záruční doba ještě neskončila. Prodávající není oprávněn jakkoli určovat, který doklad je či není dostatečný

Jak dlouho trvá reklamace

- celková doba reklamace včetně případné opravy musí být dle zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů.

- pokud není reklamace vyřízena do 30 dnů a prodejce se s vámi  předem nedohodl na jejím prodloužení, postupuje se stejně jakoby mělo zboží neodstranitelnou vadu a můžete požadovat nové zboží nebo vrácení peněz

Zamítnutí reklamace

- pokud vaši žádost o reklamaci prodejce zamítne nechte si vystavit reklamační protokol s písemným odůvodněním zamítnutí.

- při reklamaci se nenechte odbýt výmluvou, že není přítomna osoba, která reklamace vyřizuje. Dle zákona č.634/1996 Sb.  § 19 musí být v prodejně po celou otvírací dobu přítomen pracovník, který může reklamace přijímat

 

Zákonnou úpravu vztahu obchodníka a spotřebitele najdete v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele.

Rady jak postupovat při reklamaci včetně bezplatné telefonické poradny najdete na www.spotrebitel.cz

Záruční doby

- Základní obecná záruční doba - 24 měsíců

- Potravinářské zboží - 8 dnů

- Krmiva - 3 týdny

- Zvířata - 6 týdnů

Nejčastější důvody reklamace pekáren:

- závada motoru (většinou pekárna přestane hnětat)

- olupování teflonu

- vydírání koleček pod hnětačem (vandý hnětač)

- zaseknutí během programu (vadná elektronika)

- netěsnící víko

- vypadnutá segrovka (pojistná závlačka na spodní straně hřídelky) - pokud ji nenasadíte nebo nenecháte opravit zničí se převody a v pekárně začne hlasitě "rachtat"

 

Autor: Svetluska78

 

Spoustu pomůcek pro pekaře a cukráře,

amatéry i profíky

seženete v

PEKAŘSKÉM RÁJI